Włoszka w Algierze 15.05.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki