Włoszka w Algierze 17.04.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki