Włoszka w Algierze 19.06.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki