Włoszka w Algierze 26.04.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki