Ewa Wycichowska

Ewa
Wycichowska
choreograf

Inscenizacje (2)

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-02-1990

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 15-02-1990

  • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 17-02-1990

  • Fragment programu „Święto wiosny” Igor Strawiński 1993-10-15

  • Afisz premierowy „Ostinatio determinare”, „Cień”, „Trytony ” 1985-03-23

  • Program. „Suite en blanc” Édouard Lalo 1985-06-22