Jerzy Wysocki

Jerzy
Wysocki

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa.„Jadwiga Królowa Polska” Karol Kurpiński 22-02-1985.