Małgorzata Żak-Iszoro

Małgorzata
Żak-Iszoro

Inscenizacje (2)

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa – premiera I „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  • Wkładka obsadowa – premiera II „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 15-12-1985

  • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 17-12-1985

  • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 22-01-1986

  • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 5-02-1986

  • Wkładka obsadowa „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 27-09-1987

  • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 23-01-1986

  • Wkładka obsadowa „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 12-04-1986