Zatańczmy jazz 30.01.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Scena Młynarskiego