Zwycięstwo nad słońcem 27.04.2014

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego