• Functions

    Przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru, Kierownik chóru (chórmistrz), Asystent kierownika chóru (asystent chórmistrza)