• Functions

    Kierownik chóru (chórmistrz), Przygotowanie chóru, pianista, korepetytor chóru