• Functions

    Kierownik chóru (chórmistrz), Przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów