Fotografie z realizacji odbudowy Teatru Wielkiego ze zniszczeń wojennych.
Fotografie z realizacji odbudowy Teatru Wielkiego ze zniszczeń wojennych.