„Halka” Stanisław Moniuszko 12-05-1990
„Halka” Stanisław Moniuszko 12-05-1990