„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985
„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985