„Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969
„Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969