„Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982
„Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982