Program premierowy „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989
Program premierowy „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989