„Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11
„Salon warszawski” Michał Kleofas Ogiński, Feliks Janiewicz, Maria Szymanowska 1968-02-11