„Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 09-01-1998
„Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 09-01-1998