„Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972
„Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972