„Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972
„Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972