„Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31
„Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31