„Trytony” Zbigniew Rudziński 1985-03-23
„Trytony” Zbigniew Rudziński 1985-03-23