wkładka premierowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989
wkładka premierowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989