• Nazwisko

    Mazurówna
  • Warianty nazwiska

    Mazur, Mazur-Hochman
  • Imiona

    Barbara