• Nazwisko

    Zamek-Gliszczyńska
  • Warianty nazwiska

    Gliszczyńska
  • Imiona

    Barbara