• Nazwisko

    Florêncio
  • Warianty nazwiska

    Florencio
  • Imiona

    Elżbieta