• Nazwisko

    Sajnok-Gałecka
  • Warianty nazwiska

    Sajnok
  • Imiona

    Elżbieta