• Nazwisko

    Sinko
  • Imiona

    Grzegorz
  • Funkcje

    Przekład