• Nazwisko

    Zwierzówna
  • Warianty nazwiska

    Zwierz
  • Imiona

    Henryka