• Nazwisko

    Łopuszyński
  • Imiona

    Ignacy