• Nazwisko

    Pollo
  • Imiona

    Janusz
  • Funkcje

    Realizacja dźwięku