• Nazwisko

    Słotwiński
  • Imiona

    Józef
  • Funkcje

    Przekład