• Nazwisko

    Puczko-Szymańska
  • Imiona

    Kalina