• Nazwisko

    Sokołowska
  • Imiona

    Katarzyna
  • Funkcje

    Kierownik chóru (chórmistrz)