• Nazwisko

    Gall-Ławrusiewicz
  • Warianty nazwiska

    Gall, Ławrusiewicz
  • Imiona

    Krystyna