• Nazwisko

    Gruszkówna
  • Warianty nazwiska

    Gruszka, Gruszkówna-Stoppowa, Gruszkówna-Jasman
  • Imiona

    Krystyna