• Nazwisko

    Ławrusiewicz
  • Imiona

    Krystyna