• Nazwisko

    Maciejewska-Zapasiewicz
  • Imiona

    Krystyna