• Nazwisko

    Sawienkowa
  • Imiona

    Larysa
  • Warianty imion

    Larisa