• Nazwisko

    Freino
  • Warianty nazwiska

    Frejno
  • Imiona

    Magdalena