• Nazwisko

    Zienta-Kaczmarska
  • Warianty nazwiska

    Zientówna, Zienta
  • Imiona

    Maria