• Nazwisko

    Wygranienko
  • Imiona

    Rościsław
  • Funkcje

    Przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów