• Nazwisko

    Ordon-Różycka
  • Imiona

    Stefania