• Nazwisko

    Sygietyński
  • Imiona

    Tadeusz