• Nazwisko

    Burmejster
  • Imiona

    Włodzimierz
  • Funkcje

    Pierwowzór choreograficzny