• Nazwisko

  Grottówna
 • Warianty nazwiska

  Grotówna
 • Imiona

  Zofia
 • Warianty imion

  Zofja