Aida 03.07.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki