Aida 21.11.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki